Järeltöö neljapäeval 5. aprillil kl. 18:00 ICT-312

Teine järeltöö toimub 5. aprillil kell 18.00 ICT-312 (IT-maja).

NB! Kõiki kontrolltöid ja praktikume saab sooritada ainult üks kord, st positiivsele hindele tehtud kontrolltöö või praktikumi tulemus on lõplik.

Järeltööle on lubatud ainult need, kellel on kontrolltöö tegematta või hinne on 0.

News for course: