Järeltöö neljapäeval 15. märtsil kl. 18:00

Esimene järeltöö toimub 15.märtsil kell 18.00 ICT-507AB (IT-maja).

NB! Kõiki kontrolltöid ja praktikume saab sooritada ainult üks kord, st positiivsele hindele tehtud kontrolltöö või praktikumi tulemus on lõplik.

Järeltööle on lubatud ainult need, kellel on esimene kontrolltöö tegematta või hinne on 0.

News for course: